GRAD

Vas Grad se v zapisanih zgodovinskih dokumentih prvič pojavi leta 1365 pod imenom Waraliafalo. Leži sredi zahodnega dela Goričkega in sega na vzhodu na greben, kjer meji na Radovce in Vidonce, na zahodu na greben, kjer se stika z Dolnjimi Slaveči, Gornjimi Slaveči in Kuzmo. Vas ima bogato in pestro zgodovino in seveda veliko zgodovinskih […]

SELO

Rotunda v Selu – letno privabi več tisoč turistov Vas Selo se nahaja dva kilometra zahodno od slovensko-madžarske meje, je idiličen gorički kraj, razloženo naselje, skupine hiš pa najdemo po vrhovih in dolinah. Selo je znano predvsem po romanski rotundi iz 13. stoletja, ki je biser romanske arhitekture in gotskih slikarij. Vizitacijski zapisniki, ki se […]

ŽENAVLJE

Ženavlje Majhna gorička vasica Ževalje leži na skrajnem severovzhodnem območju Slovenije v občini Gornji Petrovci. Ženavlje je od Murske Sobote oddaljeno približno 30 kilometrov, leži na nadmorski višini od 300 do 360 metrov, hiše, ki so večinoma na pobočju, pa so razporejene na obeh straneh rečice Krka. Vas je bila prvič omenjena leta 1387 kot […]