SELO

Rotunda v Selu – letno privabi več tisoč turistov

Vas Selo se nahaja dva kilometra zahodno od slovensko-madžarske meje, je idiličen gorički kraj, razloženo naselje, skupine hiš pa najdemo po vrhovih in dolinah. Selo je znano predvsem po romanski rotundi iz 13. stoletja, ki je biser romanske arhitekture in gotskih slikarij. Vizitacijski zapisniki, ki se sklicujejo na ljudsko izročilo, trdijo, da so jo zgradili templarji iz Sobote, ki so imeli tukaj svojo poletno rezidenco, kamor so hodili na oddih.

Leži v dolini Kobiljskega potoka ob srednjeveški prometni poti iz Alp v Panonsko nižino. Kapelica okrogle oblike je zgrajena iz opeke, glino in ilovico pa so pridobivali v neposredni bližini. Kamnit je edinole podstavek, celotna valjasta zunanjščina pa je opremljena s plitvimi lizenami, ki izhajajo iz podzidka in nosijo na vrhu bogat podstrešni venec. Okenca na južni strani imajo značilne romanske oblike, so ozka in visoka, zgoraj se polkrožno zaključujejo in so močno poševno vrezana v steno, da prepuščajo čim več svetlobe in niso zasteklena. Izredno spomeniško vrednost rotunde dopolnjujejo freske na stenah in na kupolastem oboku. S poznoromansko arhitekturo in gotskimi slikarijami spada Selo med najpomembnejše umetnostne spomenike na Slovenskem. Znamenit je bil tudi gotski oltar, ki so ga v 19. Stoletju prepeljali v Budimpešto in je v tamkajšnjem muzeju. Ta oltar je že vizitacijski zapisnik iz leta 1698 imenoval za prastarega. Oltar je bil zelo bogato poslikan in kiparsko okrašen.

Prvotno podobo so rotundi Sv. Nikolaja povrnili po obsežnih rekonstrukcijskih, konservatorskih in restavratorskih delih leta 1956. Odstranjen je bil zvonik, namesto njega pa zgrajena polkrožna apsida, uredili pa so tudi prvotni vhod. Pločevinasto streho so zamenjali s skodlami. Ob cerkvi je tudi energetska točka, v kateri se stikata energiji Kozmosa in Zemlje.

V neposredni bližini rotunde je staro pokopališče, kamor so nekoč pokopavali katoličane in Sela in Prosenjakovec. Na tem pokopališču počiva tudi nekaj članov prosenjakovske grofovske družine Matzenau. V Selu v zaselku Betlehem je tudi evangeličanska cerkev, ki je bila zgrajena leta 1939.