SELO

Rotunda v Selu – letno privabi več tisoč turistov

Rotunda v Selu je biser romanske arhitekture in gotskih slikarij. Romanska rotunda svetega Nikolaja se nahaja dva kilometra zahodno od slovensko – madžarske meje. Legenda pravi, da naj bi cerkev na začetku pripadala templjarjem. Zgrajena je bila v 13. stoletju v dolini
Kobiljskega potoka ob srednjeveški prometni poti iz Alp v Panonsko nižino. V 19. stoletju so rotundi prizidali zvonik, kupolo prekrili s pločevinasto streho, gotski krilni oltar pa odpeljali v Budimpešto. Okroglo svetišče je arhitekturno odličen preostanek domnevno obsežnejše srednjeveške postojanke. Notranjščina je bila najverjetneje prvič poslikana po letu 1300. Današnjo, deloma rekonstruirano podobo so ji povrnili po obsežnih konservatorskih in restavratorskih delih leta 1956. Poslikava v kupoli je bila restavrirana leta 1980. Cerkev je zgrajena iz opeke. Glino in ilovico so pridobvali v neposredni okolici. Severovzhodno od rotunde je pokopališče z nagrobnikom plemiške družine Matzenau iz Prosenjakovec. Ob cerkvi je tudi energetska točka, v kateri se stikata energiji Kozmosa in Zemlje.