ŽENAVLJE

Ženavlje

Majhna gorička vasica Ževalje leži na skrajnem severovzhodnem območju Slovenije v občini Gornji Petrovci. Ženavlje je od Murske Sobote oddaljeno približno 30 kilometrov, leži na nadmorski višini od 300 do 360 metrov, hiše, ki so večinoma na pobočju, pa so razporejene na obeh straneh rečice Krka. Vas je bila prvič omenjena leta 1387 kot Gnyanon in leta 1499 kot Gyenawle.

V vasi poleg evangeličanov, ki so v večini, živijo še pripadniki katoliške in binkoštne veroizpovedi. Tu je tudi binkoštna cerkev, v kateri so vsako leto razni tabori, na katere prihajajo pripadniki različnih veroizpovedi. Binkoštno versko skupnost sta v Šulincih ustanovila zakonca Novak, ki sta se vrnila iz Amerike, leta 1937 se je preselila v Ženavlje, kjer so se verniki zbirali v raznih domovih, spomladi 1948 pa so začeli graditi lastni molitveni dom. Odprli so ga v začetku julija 1980.

Ženavlje sta leta 1934 na evropski zemljevid postavila stratosferska letalca profesor Max Cosins in njegov asistent Nere Van der Elst. Bilo je lepega avgustovskega večera, ko sta s stratosferskim balonom prisilno pristala v Ženavljah. Tisto jutro sta vzletela z letališča v Belgiji, dosegla sta višino 16 tisoč metrov in sta nameravala pristati v Avstriji. Neugoden veter ju je zanesel drugam in tako sta pristala v Ženavljah. Dogodek in srečanje z vaščani je v romanu Nebo nad Ženavljami lepo opisal pisatelj Milan Vincetič. Za Goričko je bil ta dogodek prava senzacija,saj je prišlo v kraj več kot 6.000 ljudi, o dogodku pa so poročali evropski in svetovni mediji. 18. avgust, ta dan je tu pristal balon, je postal občinski praznik, na mestu pristanka pa so postavili tudi spominsko obeležje v obliki, ki simbolizira balon,ustvaril pa ga je akademski kipar Mirko Bratuša.

Leave a Reply

Your email address will not be published.